Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Prifysgol Aberystwyth

http://www.aber.ac.uk/cy/

Yr adroddiadau diweddaraf

Adolygiad Gwella Ansawdd: Brifysgol Aberystwyth, Yr Adroddiad Canlyniadau, Ebrill 2022

Dyddiad cyhoeddi: 06 Gorff 2022

Canfyddiadau

  • Mae'r darparwr yn bodloni gofynion Rhan 1 y Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd (ESG) o ran sicrhau ansawdd mewnol
  • Mae'r darparwr yn bodloni gofynion rheoleiddiol sylfaenol perthnasol y Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru

Nodiadau pwysig

Mewn ymateb i'r canfyddiadau sydd wedi'u nodi yn yr adroddiad Adolygiad Sefydliadol, cyhoeddodd y darparwr gynllun gweithredu.

Yr adroddiad blaenorol