Prifysgol Aberystwyth

http://www.aber.ac.uk/cy/

Mae'r darparwr addysg uwch hwn wedi derbyn Marc Ansawdd QAA am ei fod wedi cwrdd neu wedi mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau'r DU o ran ansawdd a safonau yn ei adolygiad gan QAA. Dim ond i danysgrifwyr QAA y dyfernir Marc Ansawdd QAA.

Yr adroddiad diweddaraf

Canfyddiadau

  • Mae'r gwaith o osod a chynnal safonau academaidd y dyfarniadau'n cyflawni disgwyliadau'r DU.
  • Mae ansawdd y cyfleoedd dysgu i'r myfyrwyr yn cyflawni disgwyliadau'r DU
  • Mae ansawdd yr wybodaeth am y cyfleoedd dysgu'n cyflawni disgwyliadau'r DU
  • Mae'r gwelliant yn y cyfleoedd dysgu i'r myfyrwyr yn cyflawni disgwyliadau'r DU

Nodiadau pwysig

Mewn ymateb i'r canfyddiadau sydd wedi'u nodi yn yr adroddiad Adolygiad Sefydliadol, cyhoeddodd y darparwr gynllun gweithredu.

Yr adroddiad blaenorol