Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Grwp Colegau NPTC

www.nptcgroup.ac.uk

Yr adroddiad diweddaraf

Canfyddiadau

  • Mae'r gwaith o gynnal safonau academaidd y dyfarniadau a gynigir ar ran cyrff dyfarnu graddau a/neu sefydliadau dyfarnu eraill yn cyflawni disgwyliadau'r DU
  • Mae ansawdd y cyfleoedd dysgu i'r myfyrwyr yn cyflawni disgwyliadau'r DU
  • Mae ansawdd yr wybodaeth am y cyfleoedd dysgu'n cyflawni disgwyliadau'r DU
  • Mae'r gwelliant yn y cyfleoedd dysgu i'r myfyrwyr yn cyflawni disgwyliadau'r DU

Nodiadau pwysig

Ers cyhoeddi'r adroddiad ar Goleg Castell-Nedd Port Talbot, o dan yr enw masnachu Grŵp o Golegau NPTC, gael ei gyhoeddi, gall y tîm adolygu gadarnhau yn awr bod y Coleg, gan weithio mewn partneriaeth â'r corff myfyrwyr, wedi ymdrin yn foddhaol, drwy'r broses o gynllunio camau gweithredu, â'r argymhelliad a wnaed gan y tîm adolygu sy'n ymwneud â'r feirniadaeth negyddol am y gwelliant yn y cyfleoedd dysgu i'r myfyrwyr. Ym mis Mawrth 2017, addaswyd y feirniadaeth o ‘yn gofyn gwelliant i gyflawni disgwyliadau'r DU’ i ‘yn cyflawni disgwyliadau'r DU’.