Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Coleg Gwyr Abertawe

www.gcs.ac.uk/cy

Yr adroddiad diweddaraf

Canfyddiadau

  • Gellir teimlo hyder bod y safonau academaidd yn ddibynadwy, yn bodloni gofynion y DU, ac yn rhesymol gymaradwy
  • Gellir teimlo hyder bod ansawdd profiad academaidd y myfyrwyr yn bodloni'r gofynion rheoleiddiol sylfaenol

Nodiadau pwysig

Ers cyhoeddi'r adroddiad ar Goleg Gŵyr Abertawe, gall y tîm adolygu gadarnhau yn awr bod y Coleg, gan weithio mewn partneriaeth â'r corff myfyrwyr, wedi ymdrin yn foddhaol, drwy'r broses o gynllunio camau gweithredu, â'r argymhellion a wnaed gan y tîm adolygu sy'n ymwneud â'r feirniadaeth negyddol am ansawdd yr wybodaeth ynghylch y cyfleoedd dysgu. Ym mis Mehefin 2017, addaswyd y feirniadaeth o ‘yn gofyn gwelliant i gyflawni disgwyliadau'r DU’ i ‘yn cyflawni disgwyliadau'r DU’.

Yr adroddiad blaenorol