Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Coleg Gwyr Abertawe

www.gcs.ac.uk/cy

Yr adroddiad diweddaraf

Canfyddiadau

  • Mae'r gwaith o gynnal safonau academaidd y dyfarniadau a gynigir ar ran cyrff dyfarnu graddau a/neu sefydliadau dyfarnu eraill yn cyflawni disgwyliadau'r DU
  • Mae ansawdd y cyfleoedd dysgu i'r myfyrwyr yn cyflawni disgwyliadau'r DU
  • Mae ansawdd yr wybodaeth am y cyfleoedd dysgu'n cyflawni disgwyliadau'r DU
  • Mae'r gwelliant yn y cyfleoedd dysgu i'r myfyrwyr yn cyflawni disgwyliadau'r DU

Nodiadau pwysig

Ers cyhoeddi'r adroddiad ar Goleg Gŵyr Abertawe, gall y tîm adolygu gadarnhau yn awr bod y Coleg, gan weithio mewn partneriaeth â'r corff myfyrwyr, wedi ymdrin yn foddhaol, drwy'r broses o gynllunio camau gweithredu, â'r argymhellion a wnaed gan y tîm adolygu sy'n ymwneud â'r feirniadaeth negyddol am ansawdd yr wybodaeth ynghylch y cyfleoedd dysgu. Ym mis Mehefin 2017, addaswyd y feirniadaeth o ‘yn gofyn gwelliant i gyflawni disgwyliadau'r DU’ i ‘yn cyflawni disgwyliadau'r DU’.