We use cookies on this website. If you continue to use the website, we will use cookies to maximise your experience and help us to improve.

To find out more about cookies, how we use them and how to remove them, see our privacy and cookies statement.
safeguarding standards and improving the quality of UK higher education

Adolygwyr ar gyfer yr Adolygiad Gwella Ansawdd

Salary:
Responsible For:
Responsible To:
Location:
Application Closing Date: 08/12/2017
Group:
ENGLISH | CYMRAEG

Mae ASA wrthi'n penodi adolygwyr ar gyfer dull adolygu newydd yng Nghymru o 2017-18: mae Adolygiad Gwella Ansawdd ar gyfer darparwyr a reoleiddir gan CCAUC.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan staff a myfyrwyr sy'n ateb y meini prawf cymhwysedd, yn arbennig gan siaradwyr Cymraeg.

Bydd angen i arolygwyr llwyddiannus fod ar gael ar gyfer hyfforddiant rhwng yr 17 a 18 Ionawr 2018.

Mae prosesau adolygu ASA yn dibynnu ar argaeledd adolygwyr da, ac rydym yn gofyn i ddarparwyr addysg uwch enwebu staff a myfyrwyr o safon uchel sydd â phrofiad priodol. Yn gyntaf, dylai adolygwyr ddangos ymrwymiad profadwy i egwyddorion sicrhau a gwella ansawdd addysg uwch, lle bynnag a sut bynnag y mae'n cael ei darparu.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda â Gemma Long ar g.long@qaa.ac.uk neu 07831 629446.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 8 Rhagfyr 2018.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn adolygwr ar gyfer Adolygiad Gwella Ansawdd cwblhewch y ffurflen berthnasol os gwelwch yn dda a'i e-bostio at: QERrecruitment@reviewextranet.qaa.ac.uk.

Attachments: