We use cookies on this website. If you continue to use the website, we will use cookies to maximise your experience and help us to improve.

To find out more about cookies, how we use them and how to remove them, see our privacy and cookies statement.
safeguarding standards and improving the quality of UK higher education

New review for Welsh universities

Date 13/07/2017

In May, Universities Wales announced that it had commissioned QAA to be the independent external quality review body on behalf of all universities in Wales.

We have recently consulted on a new quality review method for Wales: Higher Education Quality Enhancement Review.

Higher Education Quality Enhancement Review (QER) will be available from 2017-18 and will assess Welsh universities against European Standards and Guidelines.

QAA's Director of Nations and International Rowena Pelik said: 'QAA understands the context of higher education in Wales, and maintains appropriate Welsh language capacity and commitment.

We are delighted to have been chosen by Universities Wales as the independent quality body for higher education, and look forward to receiving feedback on the proposed new review method.'

Regulated colleges in Wales will also be able to apply for the new QAA review. The flexibility to tailor and contextualise the review means it is well able to meet the needs of colleges.Dull adolygu newydd i brifysgolion yng Nghymru

Ym mis Mai, cyhoeddodd Prifysgolion Cymru ei bod wedi comisiynu ASA i gymryd rôl y corff sicrhau ansawdd allanol annibynnol ar ran yr holl brifysgolion yng Nghymru.​

Bydd Adolygiad Gwella Ansawdd Addysg Uwch (Adolygiad GAAU) ar gael o 2017-18 ymlaen a bydd yn asesu prifysgolion yng Nghymru yn erbyn Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd.

Meddai Rowena Pelik, Cyfarwyddwr ASA ar gyfer Materion Rhyngwladol a'r Cenhedloedd: 'Mae ASA yn deall cyd-destun addysg uwch yng Nghymru ac yn cynnal gallu priodol yn y Gymraeg ac ymrwymiad priodol i'r iaith Gymraeg.

Mae'n bleser mawr gennym gael ein dewis gan Brifysgolion Cymru fel y corff sicrhau ansawdd annibynnol ar gyfer addysg uwch, ac edrychwn ymlaen at dderbyn adborth ar y dull adolygu newydd arfaethedig.’

Bydd cyfle i golegau a reoleiddir yng Nghymru wneud cais hefyd am yr adolygiad newydd gan ASA. Mae ei hyblygrwydd i deilwra'r adolygiad neu addasu ei gyd-destun yn golygu ei fod yn gallu ateb anghenion y colegau'n dda.