Prifysgol Metropolitan Caerdydd

www.cardiffmet.ac.uk/cymraeg

Mae'r darparwr addysg uwch hwn wedi derbyn Marc Ansawdd QAA am ei fod wedi cwrdd neu wedi mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau'r DU o ran ansawdd a safonau yn ei adolygiad gan QAA. Dim ond i danysgrifwyr QAA y dyfernir Marc Ansawdd QAA.

Yr adroddiad diweddaraf

Canfyddiadau

  • Mae safonau academaidd yn y Brifysgol yn cyflawni disgwyliadau'r DU mewn perthynas â safonau trothwy
  • Mae ansawdd y cyfleoedd dysgu i'r myfyrwyr yn y Brifysgol yn cyflawni disgwyliadau'r DU
  • Mae gwelliant mewn cyfleoedd dysgu i'r myfyrwyr yn y Brifysgol yn cyflawni disgwyliadau'r DU
  • Mae'r wybodaeth y mae'r Brifysgol yn ei chynhyrchu am gyfleoedd dysgu'n yn cyflawni disgwyliadau'r DU

Yr adroddiad blaenorol

Gwybodaeth ychwanegol

Newidiodd y darparwr hwn ei enw o Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (UWIC) i Brifysgol Fetropolitan Caerdydd ym mis Tachwedd 2011.