We use cookies on this website. If you continue to use the website, we will use cookies to maximise your experience and help us to improve.

To find out more about cookies, how we use them and how to remove them, see our privacy and cookies statement.
safeguarding standards and improving the quality of UK higher education
Cryno lun o Farc Ansawdd Gymraeg ASA
Data ac adroddiadau am ansawdd a safonau ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, o'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch (ASA).
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd; UWIC; adroaddiadau; Yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch; ASA

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

www.cardiffmet.ac.uk

Adolygiad diweddaraf

Institutional Review: Cardiff Metropolitan University, May 2014
Barnau am safonau ac ansawdd

Mae safonau academaidd yn y Brifysgol yn cyflawni disgwyliadau'r DU mewn perthynas â safonau trothwy

Mae ansawdd y cyfleoedd dysgu i'r myfyrwyr yn y Brifysgol yn cyflawni disgwyliadau'r DU

Mae gwelliant mewn cyfleoedd dysgu i'r myfyrwyr yn y Brifysgol yn cyflawni disgwyliadau'r DU

Mae'r wybodaeth y mae'r Brifysgol yn ei chynhyrchu am gyfleoedd dysgu'n yn cyflawni disgwyliadau'r DU

Cyhoeddwyd yr adroddiad Awst 2014
Nodyn pwysig

Mewn ymateb i'r canfyddiadau mae'r adroddiad yma yn dynnu sylw at, mae darparwr wedi cyhoeddi cynllun gweithredu.


Adroddiad yr adolygiad blaenorol


Nodiadau

​Yr hen enw ar Brifysgol Fetropolitan Caerdydd oedd Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (UWIC).

Statws:  tanysgrifiwr i ASA, a ariennir yn gyhoeddus, gyda phwerau dyfarnu graddau