We use cookies on this website. If you continue to use the website, we will use cookies to maximise your experience and help us to improve.

To find out more about cookies, how we use them and how to remove them, see our privacy and cookies statement.
safeguarding standards and improving the quality of UK higher education

Lle mae ein swyddfa yng Nghaerdydd

​​​Ein lleoliad yng Nghaerdydd

Mae ASA yn rhannu swyddfa ag UCM Cymru yn ardal Bae Caerdydd. Mae'r swyddfa ar ail lawr Adeiladau Cambrian yn Sgwâr Mount Stuart.
​​

Teithio ar gludiant cyhoeddus​

Bws

Bws Caerdydd sy'n rhedeg y bysiau. Y mannau disgyn sydd agosaf at y swyddfa yw:

  • ​Rhif 6 - Baycar Express tu allan i Ganolfan y Mileniwm
  • Rhif 8 a Rhif 11 - St James Street
Gallwch gerdded o'r ddau fan gollwng yma i'r swyddfa o fewn pum munud.

Trên

Gallwch gerdded o orsaf Bae Caerdydd i swyddfa Caerdydd ASA mewn tua pum munud.

Teithio mewn car

Y ffordd sy'n gwasanaethu Caerdydd yw'r M4 (yn dibynnu i ba gyfeiriad yr ydych yn teithio). Anelwch tuag at Fae Caerdydd: y cod post os ydych yn llywio â lloeren yw CF10 5FL.

Parcio ceir

Mae mannau parcio gyda meteri parcio ar y ffordd tu allan i Adeiladau Cambrian ac ar y strydoedd cyfagos. Mae'r awr gyntaf yn rhad ac am ddim ond rhaid i chi ddangos tocyn; gallwch gael tocyn dirwy os nad ydych yn dangos tocyn talu.

Awyren

Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd oddeutu 11 milltir i'r de-orllewin o Fae Caerdydd. Mae swyddfa ASA oddeutu 30 munud mewn tacsi.​