Skip to main navigation Skip to content
safeguarding standards and improving the quality of UK higher education
 
 

Information and guidance 

Our most recent information and guidance publications are listed below. Use the publications advanced search to search the full QAA library.

 Information and guidance documents published in 2012-13

31 Mar 2014
Higher Education Review: Wales - A handbook for providers
31 Mar 2014
Adolygiad Addysg Uwch: Cymru - Llawlyfr i ddarparwyr
11 Feb 2014
Lleisio pryderon am safonau ac ansawdd mewn addysg uwch: canllaw a ffurflen gyflwyno
11 Feb 2014
Raising concerns about standards and quality in higher education: guide and submission form
13 Jan 2014
Yr adroddiad blynyddol i Gomisiynydd y Gymraeg (2012)
13 Jan 2014
Annual report to the Welsh Language Commissioner (2012)
09 Jan 2014
Annual report to HEFCW and HEW 2012-13
09 Jan 2014
Adroddiad blynyddol i CCAUC ac AUC 2012-13
20 Nov 2013
Report on the Review of Foundation Degrees in Wales, 2012-13
20 Nov 2013
Adroddiad ar yr Adolygiad o Raddau Sylfaen yng Nghymru, 2012-13
16 Aug 2013
Adolygiad Sefydliadol (Cymru): Arweiniad i brif gynrychiolwyr myfyrwyr
16 Aug 2013
Institutional Review (Wales): Guidance for lead student representatives
16 Aug 2013
Canllawiau bach: arweiniad byr i fyfyrwyr am yr Adolygiad Sefydliadol (Cymru)
16 Aug 2013
Mini guide: a brief student guide to Institutional Review (Wales)
20 Mar 2013
Adroddiad blynyddol i CCAUC ac AUC 2011-12
20 Mar 2013
Annual report to HEFCW and HEW 2011-12
07 Dec 2012
Adolygiad o Raddau Sylfaen yng Nghymru: Arweiniad i brif gynrychiolwyr myfyrwyr
07 Dec 2012
Review of Foundation Degrees in Wales: Guidance for lead student representatives
07 Dec 2012
Canllawiau bach: arweiniad byr i fyfyrwyr am yr Adolygiad o Raddau Sylfaen yng Nghymru
07 Dec 2012
Mini guide: a brief student guide to Review of Foundation Degrees in Wales
20 Nov 2012
Welsh Language Scheme risk assessment
20 Nov 2012
Asesiad risg y Cynllun Iaith Gymraeg
05 Nov 2012
Annual report to the Welsh Language Board (2011)
05 Nov 2012
Yr adroddiad blynyddol i Fwrdd yr Iaith Gymraeg (2011)
02 Nov 2012
Supporting Welsh speakers through our Welsh Language Scheme
02 Nov 2012
Welsh Language Scheme 2012-15
02 Nov 2012
Cynllun Iaith Gymraeg 2012-15
02 Nov 2012
Cefnogi siaradwyr Cymraeg drwy ein Cynllun Iaith Gymraeg
10 Aug 2012
Llawlyfr ar gyfer yr Adolygiad o Raddau Sylfaen yng Nghymru
10 Aug 2012
Handbook for the Review of Foundation Degrees in Wales
09 Aug 2012
Concerns about standards and quality in higher education: University of Wales, FBT and LSBF
08 Jun 2012
Institutional Review (Wales) Handbook
08 Jun 2012
Adolygiad Sefydliadol (Cymru) Y Llawlyfr
24 Jan 2012
Annual report to the Higher Education Funding Council for Wales 2010-11
24 Jan 2012
Adroddiad blynyddol i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac Addysg Uwch Cymru 2010-11

This website is archived by the British Library's UK Web Archive: preserving UK websites